Mì gà cay phô mai dạng ly Samyang 70g

25,000

Mì gà cay phô mai dạng ly Samyang 70g

25,000