GIA VỊ NGUYÊN LIỆU HÀN QUỐC

Showing all 21 results

28,500.00

TƯƠNG ỚT HÀN QUỐC

Gochujang chua Chungjungone 300g

45,000.00

TƯƠNG ỚT HÀN QUỐC

Gochujang CJ chai 290g

80,000.00

TƯƠNG ỚT HÀN QUỐC

Gochujang CJ tuýp 180g

90,000.00

GIA VỊ NGUYÊN LIỆU HÀN QUỐC

Ớt bột cấp độ Chungwoo 400g

GIA VỊ NGUYÊN LIỆU HÀN QUỐC

Ớt bột Hàn Quốc Tae Kyung Nong San

TƯƠNG ỚT HÀN QUỐC

Tương ớt Gochujang Cay CJ 500g

90,000.00
80,000.00
50,000.00
400,000.00

GIA VỊ NGUYÊN LIỆU HÀN QUỐC

Tương ớt Hàn Quốc Haechandle hộp 500g

TƯƠNG ỚT HÀN QUỐC

Tương ớt Sempio 500g

80,000.00
50,000.00

SỐT CHẤM THỊT NƯỚNG BBQ HÀN QUỐC

Xốt ướp thịt vị ớt cay CJ